Sırat Yapı

Çevre Politikamız

  • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.
  • Çevre yönetim sisteminin şartlarına uymak ve sürekli geliştirmek için çalışmak.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
  • İnşaat teknolojilerinin uygulanmasında ilgili standartlara, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak,
  • Tüm faaliyetlerin güvenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceği, kişilerin sağlığının ve emniyetinin korunacağı, çevrenin ve doğal yapının muhafaza edileceği çalışma prensiplerini oluşturmak ve yaymak,
  • Yukarı belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için personelimizi bilinçlendirmek ve etkin eğitim ile bu bilinci tüm çevremize yaymak