Sırat Yapı

İşçi Politikamız

  • Çalışanlarımızı ailemizden biri olarak kabul ederek tüm çalışanlarımızı aynı hassasiyetle sürekli daha iyi şartlarda istihdam etmek ve korumak
  • Çalışanlarımızın katılımı ve eğitimi ile sürekli iyileşme sağlamak ve çalışanlarımızla birlikte güven içerisinde hizmet vermek,
  • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikelerin tanımlandığı, periyodik olarak gözden geçirildiği, değerlendirildiği, ilgili standart, kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrol edildiği ve dokümante edildiği bir çalışma ortamı sağlamak